Kompiuteriniai tinklai

 

Kompiuterių tinklas – tai kompiuterių, kurie sujungti kabeliais arba kitokiais informacijai perduoti skirtais įrenginiais, grupė. Kompiuteriniai tinklai labiausiai aktualūs įmonėms. Mūsų specialistai įveda kompiuterių tinklus, šalina gedimus taip pat montuojame kompiuterines rozetes bei jungiame išmaniuosius komutatorius (Swichus).